Bestuur

Henk Verbeek

Henk Verbeek
Voorzitter

Wim Meijerink Secretaris

Wim Meijerink
Secretaris

Jan Coene

Jan Coene
Penningmeester

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter: Coördineert de werkzaamheden van het bestuur, leidt de bijeenkomsten en organiseert cursusavonden. Hij bespreekt de lopende zaken m.b.t. het reilen en zeilen van de vereniging met het bestuur.

Secretaris: Notuleert vergaderingen, maakt verslagen en heeft een hoofdrol bij het samenstellen van het programma. Hij maakt afspraken met gastsprekers en doet alle correspondentie naar onze leden en andere verenigingen.

Penningmeester: Behandelt alle financiële transacties en neemt, i.o.m. de leden, beslissingen over de uitgaven. Hij maakt, samen met de kascommissie, een financieel jaarverslag en stelt de conceptbegroting op.

Overige bestuursleden: Geen

 

 

De volledige lijst met werkzaamheden van het bestuur is hier te vinden?

Hieronder vind je de volgende documenten:
Statuten RVCV
Huishoudelijk Reglement RVCV
Procedure aanschaf hard- en software
Overzicht van de inventaris
– Aftredingsschema 16-3-2017

 

 

 

 

 

Advertenties