Commissies

Een aantal leden hebben groepjes gevormd zodat bepaalde taken verdeeld kunnen worden in de volgende commissies:

PROGRAMMACOMMISSIE:
Anne Jan Temmink Tuinstra
Bianca Kraus (voorzitter)
Rik van Willigen
Wim Meijerink

TECHNISCHE COMMISSIE
Ton Kellner
Wim Meijerink
Piet de Jong

WEBSITE
Wim Meijerink

Facebook
Suzan Lagrand (redacteur)
Wim Meijerink (beheerder)

Mocht jij interesse hebben om in één van deze commissies deel te nemen laat dat dan aan onze secretaris weten.