Commissies

Een aantal leden heeft groepjes gevormd zodat bepaalde taken verdeeld kunnen worden in de volgende commissies:

Bianca Kraus

PROGRAMMACOMMISSIE
Bianca Kraus (voorzitter)
Rik van Willigen
Wim Meijerink
vacature

TECHNISCHE COMMISSIE
Ton Kellner
Wim Meijerink
Piet de Jong

PUBLICATIE

WEBSITE
Wim Meijerink

FACEBOOK
Suzan Lagrand (redacteur)
Wim Meijerink (beheerder)

Mocht jij interesse hebben om in één van deze commissies deel te nemen laat dat dan aan onze secretaris weten.