Commissies

Een aantal leden hebben groepjes gevormd zodat bepaalde taken verdeelt kunnen worden.
Hieronder volgende de commissies met hun leden:

PROGRAMMACOMMISSIE:
Anne Jan Temmink Tuinstra
Bianca Kraus (voorzitter)
Rik van Willigen
Wim Meijerink

TECHNISCHE COMMISSIE
Nico van der Meer (woordvoerder)
Ton Kellner
Wim Meijerink
Piet de Jong

WEBSITE
Wim Meijerink

Facebook
Suzan Lagrand (redacteur)
Wim Meijerink (beheerder)

Mocht jij interesse hebben om in één van deze commissies deel te nemen laat dat dan aan onze secretaris weten.