Kom eerst eens kijken en ervaar de RVCV

Lidmaatschap

Kom eerst eens (kosteloos) kijken hoe het bij ons is. Dat verplicht u tot niets. Praat met de leden en doe wat contacten op. Mocht u na enkele bezoeken lid willen worden dan wensen wij u veel genoegen met de dinsdagavonden.

Onze jaarlijkse contributie bedraagt € 130,- en elk gezinslid betaalt hiervan slechts de helft. Voor dit bedrag krijgt u vrij toegang tot alle avonden van onze vereniging en dus ook al onze lezingen, cursussen en overige evenementen.

Inschrijven kan door overmaking naar:

RVCV te Rijswijk ZH
Rekeningnummer: 5549897
IBAN: NL85 INGB 00055 49897

Vergeet dan niet om uw gegevens aan ons te mailen.

U kunt ook tijdens onze avonden uw lidmaatschap met onze vereniging aangaan, neem dan contact op met één van de bestuursleden ter plaatse.