Kom eerst eens kijken en ervaar de RVCV

Lidmaatschap

Kom eerst eens (kosteloos) kijken hoe het bij ons is. Dat verplicht je tot niets. Praat met de leden en doe wat contacten op. Mocht je na enkele bezoeken lid willen worden dan wensen wij je veel genoegen met de clubavonden en overige activiteiten.

Onze jaarlijkse contributie bedraagt € 130,- en elk gezinslid betaalt hiervan slechts de helft. Voor dit bedrag krijg je vrij toegang tot alle avonden van onze vereniging en dus ook al onze lezingen, cursussen en overige evenementen.

Inschrijven kan door overmaking naar:

RVCV te Rijswijk ZH
Rekeningnummer: 5549897
IBAN: NL85 INGB 00055 49897

Daarnaast moet een nieuw lid dit Aanmeldformulier invullen.

Je kunt ook tijdens onze avonden je lidmaatschap met onze vereniging aangaan, neem dan contact op met één van de bestuursleden ter plaatse.