Onze vereniging bestaat bijna 40 jaar

We zijn hard op weg naar ons 40 jarig jubileum. Want 0p 23 september 1979 werd de Rijswijkse Foto Film Video Vereniging (RFFVV) als rechtsvoorganger van de huidige Rijswijkse Video Computer Vereniging (RVCV) formeel opgericht. Gert van Dam vond als voorzitter van o.m. de Haagse Smalfilmliga dat er ook binnen Rijswijk een filmclub zou moeten komen. In het voorjaar van 1979 werd in de studioruimte van fotozaak Janssen in de Bogaard een bijeenkomst belegd waarin een 10-tal amateurfilmers het voornemen uitspraken om tot oprichting van een Rijswijkse Foto en Filmclub te komen. Eén van de toen aanwezige filmers is het nog steeds zeer actieve lid Ton Kellner. Doormiddel van bijeenkomsten in het wijkgebouw Stervoorde en mond-tot-mond reclame vormde zich een groep van belangstellenden. Vanuit deze groep werd een bestuur gevormd dat tot taak kreeg de Vereniging formeel op te richten. Met een subsidie van fl. 255,- van de gemeente Rijswijk als startkapitaal kon de RFFVV van start. De filmclub had tot doel om beginnende filmers te helpen tot een beter resultaat te komen. Op de eerste clubavond op 30 oktober 1979 zijn het concept van het huishoudelijk reglement en de statuten besproken, is de contributie vastgestelde en de vorm, inhoud en frequentie van de bijeenkomsten bepaald. Vanaf dat moment is de droom van Gert van Dam als ‘de gezelligste club van Nederland’ van start gegaan.

In 2006 wordt een computerclub onderdeel van de Vereniging en wordt de naam gewijzigd in Rijswijkse Video Computer Vereniging. De smalfilmcamera is inmiddels ingehaald door de videocamcorder en de computer is een noodzakelijk onderdeel bij de montage. Na twee jaar blijkt dat de belangen van de film- en de computerleden niet meer geheel stroken. In het voorjaar van 2008 is de computerafdeling i.v.m. het teruglopende ledental opgeheven. De ontwikkeling en de mogelijkheden voor de filmhobby gingen verder door o.a. de betere kwaliteit van camera’s, videostandaardisering en computerapplicaties voor videomontage. De computer blijft daarom een belangrijk instrument voor de RVCV-leden. De aangeboden videomontage-cursussen van Pinnacle en Apple worden door onze leden dan ook graag bezocht. RVCV heeft elke week op dinsdagavond een interessant programma voor de leden.